European Money Quiz

European Money Qiuz 2022 – školní kolo proběhlo 9. 3. 2022, zúčastnili se žáci Ekonomiky domácnosti. Do národního kola postoupily žákyně Kričková a Kopačková. 29. 3. 2022 se konalo národní kolo, zde již neuspěly.

29.03.2022