Exkurze do Míšně a Drážďan

V pátek 14. října proběhla zeměpisná exkurze 7.C, 7.D a 8.C do Spolkové republiky Německo, konkrétně do Míšně a Drážďan. První zastávkou byla Manufaktura porcelánu v Míšni. Děti se seznámily s historií výroby porcelánu a dále mohly sledovat jednotlivé kroky výroby této umělecké činnosti. Dalším bodem byla prohlídka města Míšeň, na náměstí jsme obdivovali porcelánovou zvonkohru na věži chrámu a část výpravy si vyběhla na Albrechtův hrad, odkud je krásná vyhlídka na údolí Labe. Odpoledne exkurze pokračovala v Drážďanech. Naše první kroky vedly do Zwingeru na prohlídku slavné galerie. U nejslavnějších obrazů jsme se dozvěděli informace o autorovi, době vzniku a seznámili se s detaily Sixtinské Madony od Rafaela a dalších mistrovských děl Eycka, Rembranta, Rubense, Tiziana a dalších velikánů malířství. Následovala prohlídka Drážďan, seznámení s dějinami města a především s bombardováním na konci II. světové války a následnou obnovou města. Na konci se našla chvíle na občerstvení a drobné nákupy. Spokojenost účastníků byla velká a všichni se těší na další cesty za poznáním.

Luděk Svoboda, foto Lucie Smítková a Šimon Zeman

20.10.2022