Exkurze do Staré čističky odpadních vod v Bubenči

V úterý 7. června naše kroky směřovaly do čističky odpadních vod.

V deštivém počasí jsme se vydali do Bubenče, kde jsme si prohlédli první čističku odpadních vod.

Viděli jsme celý provoz čističky, parní i elektrické stroje, odpadní stoku i stroje na čištění vody.

Paní průvodkyně nám velmi podrobně vysvětlila a popsala všechny postupy čistění odpadní vody.

Nakonec jsme se „prošli“  odpadní stokou a projeli v podzemí na prámu.

Hodnocení:

Výlet se mi líbil. Prohlídka byla zajímavá. Bavilo mě procházení stokou a plavba na prámu. Sofie Pašková
Akce byla nejlepší z tří akcí na kterých jsme letos byli. Dozvěděli jsme se o hodně věcech, ale projížďka na prámu nás zklamala. Daniel Dvořák, Lukáš Křenek
Velmi zajímavé a s nezapomenutelným „aroma.“
Líbilo se mi běhání po kanalizaci a bylo tam i trošku té fyziky.
David Urban
19.06.2022