Geologická exkurze do Chuchle

Třídy 9.B a 9.D vyrazily ve čtvrtek 19.listopadu na geologickou exkurzi. Cílem bylo najít zbytky stovky milionů let starých živočichů, které se nachází v lomech na okraji Velké Chuchle. Průvodcem byl geolog Štěpán Rak, který všem vysvětlil, co mohou v Žákovo lomu nalézt a historii lomu na černý vápenec, který se zde těžil. Pak už se žáci nadšeně vrhli do hledání pro ně dosud neznámých hlavonožců, graptolitů či eurypteridů. Každému se podařilo získat nějaký exemplář, který jim průvodce určil. Součástí výkladu byla pravidla ochrany přírody, která platí při sběru zkamenělin. A tak jsme se alespoň na dvě hodiny přenesli 380 až 430 milionů let zpět do prvohorní éry silur. Zbylý čas jsme využili k prohlídce přírodního parku Chuchelský háj, vyšli ke kostelíku sv. Jana s krásnou vyhlídkou na údolní nivu Vltavy. Čas určený k exkurzi rychle uplynul a všichni se shodli, že výuka v přírodě je mnohem lepší než suchá teorie školní učebny.

Luděk Svoboda

18.11.2021