Hasiči s dětmi ze školní družiny

Dnešní pondělí nás navštívili zástupci Sboru dobrovolných hasičů Černošice-Mokropsy, aby nám předvedli svoji techniku spojenou s kropením pro děti ze školní družiny. Přijela jedna velká cisterna s malým doprovodným vozidlem. Kdo měl zájem prohlédnout si techniku ve vozidle, pro toho byla velká cisterna kompletně odhalená. Většina dětí se ale těšila na kropení. Děti natěšeně poskakovaly před vozidlem, některé pomáhaly hasičům rozvinout velkou hadici a rozdělit ji na dvě menší stříkačky. Děti tak měly možnost vyzkoušet si jednotlivé režimy stříkání, od husté mlhy, přes rozstřik několika menších proudů, až po plný prudký proud. Ostatní děti v proudech vody dováděly, proskakovaly, podlézaly a přeskakovaly. Děti si akce s hasiči velmi užily.

Tímto bychom rádi poděkovali jednotce Sboru dobrovolných hasičů Černošice-Mokropsy za skvěle provedenou akci pro děti ze školní družiny při ZŠ Černošice.

20.06.2022