Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

 

Zpracovala výchovná a kariérová poradkyně ZŠ Černošice Mgr. Romana Zemanová

 

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci se pravidelná listopadová schůzka s rodiči deváťáků nebude konat. Zasílám vám tedy několik užitečných informací ohledně přijímacího řízení na střední školy. Pokud máte dotazy, neváhejte mě kontaktovat přes Bakaláře nebo mail rzemanova@zscernos.cz  .

  • S vašimi dětmi jsme od září pracovali na jejich profesní orientaci. Seznámili jsme se s obory středních škol i s požadavky při výběru tříletého (nebude konat jednotnou přijímací zkoušku) a čtyřletého studia (bude konat přijímací zkoušku).
  • Pro ty, kteří ještě nevědí, kam se budou hlásit:

https://www.infoabsolvent.cz/Profitest

www.emiero.cz

Pro poradenství v oblasti volby povolání lze kontaktovat i Mgr. Konopkovou na Úřadu práce pro Prahu západ.
lenka.konopkova@uradprace.cz

 

  • V rámci kritérií přijímacího řízení v letošním školním roce NELZE hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Pokud má váš syn/vaše dcera zájem o studium na SŠ obor s talentovou zkouškou, je nutné mě ihned informovat. Zajistím vám přihlášku (můžete podávat na dvě SŠ), která bude předvyplněná od školy, a vy ji musíte do 30. 11. 2020 odevzdat na vybrané střední škole. Střední škola už potom bude komunikovat s vámi.

Formulář přihlášky a pokyny k vyplnění:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

  • Pokud u vás došlo ke změně adresy, kontaktů, … je nutné mě informovat, aby v přihlášce byly aktuální údaje. 
  • Pokud má váš syn/vaše dcera zájem o studium na SŠ obor bez talentové zkoušky, dostane dvě předvyplněné přihlášky k pololetnímu vysvědčení.
    Termín podání přihlášek do oborů bez talentových zkoušek je 1. 3. 2021.

 

Další užitečné stránky:

www.infoabsolvent.cz

https://www.kampodevitce.cz/

www.scio.cz

www.cermat.cz

 

 

04.11.2020