Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. do 21. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost  i žákům 1. a 2. ročníků základní školy, kteří doposud školu prezenčně navštěvovali.

Základní škola poskytne žákům vzdělávání distančním způsobem. Školní družina je do odvolání zrušena. Rodiče žáků 1. a 2. ročníku dostanou podrobnější informace od svých třídních učitelek.

Školní jídelna zůstává v provozu a poskytuje v nezměněném režimu žákům dotované obědy do vydezinfikovaných jídlonosičů.

Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola neposkytuje žádné potvrzení o uzavření školy.

Informace pro zákonné zástupce dětí od 2 do 10 let, kteří jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, naleznete v příloze (ZŠ Černošice je opět tzv. určenou školou).

 

Pokusme se přes všechna protivenství udržet pozitivní mysl a hlavně pevné zdraví.

 

Vedení školy

27.02.2021