Informace k provozu školy od pondělí 17. května 2021

 

  • Prezenčně nastoupí do školy žáci 1. i 2. stupně, ruší se rotační výuka.
  • Ruší se homogenita tříd, cizí jazyky, zájmové bloky i školní družina bude fungovat jako za běžného provozu, včetně ranní družiny.
  • Testování zatím antigenními testy bude probíhat 1x týdně v pondělí 1. vyučovací hodinu na obou stupních. V případě, že nebude žák přítomen ve škole v době testování, bude otestován v den, kdy přijde do školy.
  • Nadále platí, že žáci musí povinně nosit ochranu nosu a úst ve všech vnitřních prostorách školy.
  • Tělesná výchova může probíhat pouze ve venkovních prostorách (bez roušek), v případě nepříznivého počasí zůstávají žáci ve třídách.
  • Všichni žáci školy se mohou opět stravovat ve školní jídelně. Obědy si do konce měsíce přihlašují všichni samostatně bez výjimky. Od června bude mít 1. stupeň automaticky přihlášenou stravu a 2. stupeň si objednává samostatně dle kreditu. V květnu bude možný výběr pouze ze dvou jídel, od 31. května se začnou vařit tři jídla.

 

13.05.2021