Jak se povedl Kolíčkový den?

Ve spolupráci s nadací Jedličkova ústavu proběhla na naší škole veřejná sbírka na podporu žáků a klientů škol Jedličkova ústavu.

Vybrané finanční prostředky budou využity v oblasti sociální a pracovní rehabilitace, pro bezbariérovou dopravu, osobní asistenci, rozvoj volnočasových aktivit, léčebnou terapii a kompenzační pomůcky.

Do prodeje „zelených kolíčků“ byl zapojen žákovský parlament, jehož prostřednictvím ve spolupráci s třídními učiteli byla připravena kampaň pro žáky a rodiče naší školy.

V průběhu akce naše škola (Komenského i Mokropsy) prodala odhadem 500 ks kolíčků a přispěla nadaci částkou 27.377,- Kč.

Všem dárcům děkujeme.

Hana Bílová a Majka Zálešáková

 


Druhý ročník Kolíčkového dne vynesl Nadaci Jedličkova ústavu přes 720 000 Kč na podporu dětí s postižením

Sbírka Nadace Jedličkova ústavu – Kolíčkový den 2023 je za námi. Byla to spousta krásných setkání, zajímavých zážitků a neuvěřitelná vlna podpory, které se nám a našim klientům v úterý 17. října dostalo. Prodalo se přes 10 000 kolíčků, v terénu jsme měli téměř 200 kasiček a přes 400 dobrovolníků. Sbírku na prodejním stanovišti na náměstí Jiřího z Poděbrad podpořila také herečka Michaela Maurerová.

Během sbírky se podařilo vybrat přes 720 000 Kč. Výtěžek Nadace Jedličkova ústavu věnuje na podporu dětí a mládeže s postižením např. na pořízení kompenzačních pomůcek, osobní asistenci, pracovní tréninky nebo na podporu volnočasových aktivit. Kolíček si lidé mohli koupit za minimální příspěvek 50 Kč, což odpovídá nadačnímu příspěvku na 20 minut osobní asistence.

 

„Máme radost z tak krásné částky, jejíž výše nás mile překvapila. Zásluhu na tom mají naši dárci a především základní a střední školy, které se do sbírky zapojily, a jejichž žáci a studenti prodávali kolíčky a my jim za to moc děkujeme,“ řekla výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu Markéta Balvínová.

Co vše pomůžeme uhradit za 720 000 Kč?

720 000 Kč pro Nadaci Jedličkova ústavu znamená možnost přispět na 28 invalidních vozíků, na 78 000 km bezbariérové dopravy nebo na 4800 hodin osobní asistence, bez které se lidé s postižením mnohdy neobejdou.

 

Kolíček nás spojuje

 Kolíčkový den není pouze sbírkou, ale je i příležitostí zamyslet se nad vnímáním handicapu ve společnosti. Proto během Kolíčkového dne šíříme myšlenku většího propojení zdravých lidí a lidí s handicapem. Zelený kolíček, který si ten den připínáme na oblečení, symbolizuje toto spojení.

 „Sbírky se zúčastnilo celkem 50 základních a středních škol z Prahy a Středočeského kraje a my máme velkou radost, že v nich byl Kolíčkový den vnímán nejenom jako sbírka, ale i jako téma – vnímání handicapu mezi lidmi, o kterém si ve třídách povídali, malovali obrázky a pořádali různé doprovodné aktivity, a to je pro nás tou největší odměnou,“ dodala Markéta Balvínová.

 

Příběh kolíčku

Zelený kolíček je pro nás symbolem propojení zdravých lidí a lidí s handicapem. Proč ale právě kolíček? Rádi bychom Vám přiblížili příběh Zeleného kolíčku.  Víte o tom, že jsme se inspirovali opravdovým příběhem bývalého studenta školy Jedličkova ústavu? Jak to celé vlastně bylo? Podívejte se na náš rozhovor s Jakubem, kde naleznete všechny odpovědi: https://youtu.be/5RJ_7pBZ2uE

 

Další ročník Kolíčkového dne Nadace Jedličkova ústavu plánuje na 22. října 2024 a bude se jednat již o 3. ročník sbírky.

 

08.11.2023