JÍDELNA – ZKONTROLUJTE ČÍSLO ÚČTU!

Žádáme rodiče, aby platby za obědy neposílali na účet školy, ale na účet nového provozovatele školní jídelny – firma GTH zařízení školního stravování s.r.o.(č.ú. 7024582/0800), variabilní symbol zůstává stejný jako v loňském roce.

11.10.2016