Joga with Jeremy

Clilové hodiny mají žáci vždy vedeny výhradně v anglickém jazyce. Kromě výuky jazyka se děti s lektory věnují různým činnostem. Třeba józe. Józe se děti věnovaly v úterý s Jeremym. Protáhly se, rozcvičily. Poslouchaly pokyny, procvičily si názvy těla a naučily se názvy pohybů. Snažily se napodobit předváděné cviky lektora a pak i pozice z obrázku. Bylo pěkné, jak se děti pokoušely odvodit, odhadnout názvy nakreslených póz. Někdy se se skutečným názvem shodly, občas byly překvapeny mírou jeho odlišnosti. Pozice, které je nejvíce zaujaly, pak ztvárňovaly z chlupatých drátků.

Lektoři s dětmi velmi pěkně pracují

M.Václavková, třídní učitelka

 

17.03.2023