Klementinum

V pondělí jsme se vydali na výpravu do druhého největšího trvale obývaného komplexu, prvním je Pražský hrad, do Klementina. Cestou jsme si připomněli památky na Malé straně i náš oblíbený platan javorolistý. Prošli jsme pod  mosteckou věží a u Tří pštrosů jsme si procvičili jazýčky na pštrosím jazykolamu.

Cestou po mostě jsme si povídali o legendách a pověstech, které jsou s ním spojené. Jak obyvatelé Velvar poslali na stavbu vařená vejce, o králi Václavu a lazebnici i o Bruncvíkovi jeho lvu a meči, o který prý zakopne svatý Václav až přes most pojede s blanickými rytíři pomoci naší zemi.

Děti hledaly sochy, pojmenovávaly ostrovy i místa, kde jsme spolu již byli i ta, kam se chystáme.

Prohlédli jsme si sochu Karla IV. a připomněli si jeho nejvýznamnější počiny. Někteří zvládli i vyjmenovat jména jeho manželek.

Pak jsme se již dostali k našemu hlavnímu cíli – Klementinu.

Prohlédli jsme si Zrcadlovou kapli, vyslechli zajímavosti z její historie, využití, výzdobě i o varhanech, na které hrál W. A. Mozart.

Pak jsme šli na prohlídku staré barokní knihovny. Vystoupali jsme po dlouhatánských točitých schodech, knihovna je totiž nad kaplí. Uvítal nás dřevěný strážný anděl, který prý knihovnu chrání. Ta je zakonzervovaná. To znamená, že jsou v ní udžovány podmínky, které zde uložené knihy chrání a vyhovují jim. Přímý vstup a přístup ke knihám je velmi omezen. Knihovnu jsme si však mohli detailně prohlédnou virtuálně prostřednictvím dotykové obrazovky. Je to nejstarší knihovna v Čechách.

Paní původkyně nám řekla mnoho zajímavostí o jezuitském řádu, který se zde věnoval vzdělávání, o studiu, o knihách. Učil zde po krátkou dobu i A.Einstejn.

Viděli jsme kopie vzácných starých knih. Odhadovali jsme, kolik knih zde mají. Povídali jsme si o nejcennějších.

V Klementinu působili a bádali také významní učenci a astronomové J.Kepler, T. Brahe, M.Koperník, G.Galilei.

Vystoupali jsme do astronomické věže, kde jsme si prohlédli dříve používané přístroje, ještě výš jsme viděli meridiánovou síň, kde se měřilo pravé sluneční poledne.

Když jsme vyšplhali po čím dál příkřejších schodech úplně nahoru na vrchol astronomické věže, naskytl se nám úchvatný výhled na Prahu.

Po této zajímavé prohlídce jsme se vydali do restaurace U Vejvodů, kde bývala první pražská jídelna. Restaurace se nachází v středověkém domě s dlouhou historií. Podrobněji ho prozkoumáme při naší další výpravě za poznáním. Naobědvali jsme se tu.

Výprava se vydařila, počasí bylo akorát a nových zajímavostí i zážitků spousty.

Bylo to moc hezké.

07.11.2023