Knihovna – Pověsti

V pátek 11.10. jsme navštívili školní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila povídání o pověstech. Společně jsme se zabývali jejich charakteristickými znaky. Porovnávali jsme pověsti, pohádky,legendy. Připomněli jsme si také některé známé pověsti. Dále paní knihovnice dětem přečetla pověsti, které se vážou k našemu městu Černošice.

V další časti děti pracovaly s pracovním listem. V knihovně se nám velmi líbilo.

 

22.11.2019