Kritéria hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci,

v přiložené tabulce najdete kritéria hodnocení jednotlivých předmětů. Na základě těchto kritérií jsou žáci hodnoceni.

03.05.2021