Kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech

V příloze najdete kritéria, podle kterých bude uzavírána klasifikace ve 2. pololetí 2020/2021.

Hodně zdaru do konce školního roku!

R. Z.

03.05.2021