Krmení a péče o zvířátka na školní pozemku

Naše třída 3. D se každý týden pravidelně s velkou radostí stará a pečuje o zvířátka na školním pozemku. Péčí o živá zvířátka se děti učí zodpovědnosti, získávají manuální zručnosti, učí se spolupracovat a rozdělovat práci. Kontakty s živými zvířátky vytváří u většiny žáků pozitivní vztah k přírodě a úctu k životu.  Tyto postoje si děti přenesou i do dospělosti a budou ve svém rozhodování v budoucí profesi i osobním životě zohledňovat životní prostředí.

 

30.10.2023