Kroužek kreslení pravou mozkovou hemisférou – hodnocení 1.pololetí

Tento rok jsem otevřela pro děti ve školní družně 2 kurzy, s dětmi, které pokračují z minulého roku, jsme opakovali kresbu tužkou, pastelkou a akvarelovou pastelkou. Ke každé technice jsme si přidali něco nového, zkoušeli jsme kreslit podle nových předloh a snažili jsme se prohlubovat zkušenosti, které jsme se naučili minulý rok. Děti se učí, jak zachytit reálnou podobu na papír a přemýšlet o tom, co kreslí. Během prvního pololetí vznikly krásné kresby.

Děti, které letos s kroužkem začínají, se učí zvládat techniku krok za krokem. Postupují podle zadaných pravidel, učí se míchat barvy a především rozvíjí svoji zručnost a kreativitu.

V dalším pololetí budeme pokračovat i s jinými výtvarnými technikami. Čeká nás černý a bílý uhel, suché pastely, technika inverzní kresby a mnoho dalšího.

Největší odměnou je to, že děti kreslení baví, mají radost z odvedené práce, a to je největší motivace.

Drahomíra Kocourková

18.02.2019