Kurz Předškolák pro budoucí prvňáčky

Termín

6.4.2016 – 11.5.2016

 

Kdy a kde?

Vždy ve středu v čase 15.15 – 16.00 h v budově školy v Komenského ulici.

 

Kolik to bude stát?

Celý kurz – 300 Kč (šest lekcí)

Platit se bude po první lekci na účet školy. Veškeré informace obdrží rodiče během první lekce.

 

Jak se přihlásit?

U zápisu obdržíte dotazník, kde stačí v kolonce Kurz pro předškoláky- vyplnit ANO.

 

Jaký program bude připraven pro děti?

Básničky a písničky – hry s řečí, logopedické chvilky

Kreslení a malování – grafomotorická cvičení

Hry s obrázky – zrakové rozlišování

Hry se slovy – sluchová analýza

Hry s čísly – číselná řada, matematické představy

Pohádky – čtení, vyprávění, dramatizace

Angličtina hravě

 

Co bude připraveno pro rodiče?

Kavárna s drobným občerstvením ve školní jídelně

Povídání s paní ředitelkou nebo zástupkyní školy

Sdílení společných radostí i strastí mezi rodiči předškoláků

Ukázky učebnic, sešitů a pomůcek pro prvňáčky

 

VŠICHNI PŘEDŠKOLÁCI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!

 

22.01.2016