Lidské tělo

Tento týden jsme si s dětmi začali povídat o lidském těle. Začali jsme opěrnou soustavou.

Děti měly nejdřív seskládat kostlivce a nalepit na papír. Poté se snažily kosti pojmenovat. Pro kontrolu hledaly správné názvy v encyklopediích Lidského těla, které si donesly z domova.

Chtěli jsme také zjistit, kolik děti měří, jaký mají obvod hlavy, krku a hrudníku. Děti pracovaly ve skupinkách a vyplňovaly tabulku. Nakonec naměřené míry porovnávaly.

Do anglického jazyka se naučily písničku „Head shoulders knees and toes“ ( Head Shoulders Knees & Toes | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs – YouTube ).

  

Ve skupině si prohlédly knihu od Albi Lidské tělo a poslechly si informace o lidském těle. Druhý den ráno v kroužku říkaly informace, které si zapamatovaly z kouzelného čtení.

 

Ve dvojici se snažily přiřadit názvy kostí ke kostem na kostře. Společně jsme si je ukázali na modelu kostry člověka.

 

Povídali jsme si o tom, co se stane když si zlomíme nějakou kost. Zároveň si děti vyzkoušely být chvilku doktorem nebo doktorkou. Vyplnily kartu pacienta a ve dvojicích vytvořily rentgen člověka.

 

Pro doplnění některých informací se podívaly na video Byl jednou jeden život – Kosti a kostra ( Byl jednou jeden život – 19 Kosti a kostra – YouTube ).

 

 

05.02.2021