M – Souhrnná písemná práce – lomené výrazy, jednoduché rovnice – 15.11.2019

Pracovní sešit – str. 63- 67

Učebnice  č.1 – str. 45- 48

06.11.2019