Malý adventní koncert

V pátek 9. 12. za námi do školy přišli přátelé z hudebního souboru Cenerentola. Pod vedením paní Slavické nám zahráli adventní písně i vánoční koledy.  Paní Slavická provázela vystoupení i slovem. Dozvěděli jsme se, že dříve se vánoční koledy hrály až od půlnoci 24. prosince a v adventu se zpívaly speciální adventní písně. Děti se také dozvěděly mnoho zajímavostí o vánočních zvycích ve světě. Ve Španělsku děti dostávají dárky od Tío de Nadal (Vánočního polínka) ve Francii naděluje Père Noël (Otec Vánoc), v Mexiku najdou děti dárky ve Vánočním džbánu. Vystoupení nás potěšilo a atmosféra čekání na narození Ježíška naplnila páteční den. Všichni jsme hrdí na to, že na koncertě zpíval, hrál na flétnu a klavír náš spolužák Vojtíšek. Vojtíškově mamince také děkujeme, že nám vystoupení zařídila a celou třídu na něj pozvala.

IMG_6213

11.12.2022