Matematický klokan

Opět je tu čas na Klokana. Proběhne v pátek 19. 3. 2021 od 10 hodin.

Je pro všechny povinný.

 

Na vypracování máte 60 minut.

Po uplynutí časového limitu (11.15) již formulář nepůjde odeslat.

 

Základní pravidla:

Úlohy jsou rozděleny na 3, 4 a 5ti bodové. Za správnou odpověď tedy získáte 3, 4 nebo 5 bodů.

Za každou špatnou odpověď se vám jeden bod odečte.

Pokud neodpovíte, nezískáte ani neztratí nic. Když si nejste jistí, nemusíte na úlohy odpovídat.

Všichni máte na začátku 24 bodů (aby nemohl být výsledný počet bodů záporný).

 

Na závěr musíte odpovědět na dvě povinné otázky (celé jméno a třída).

Pokud toto nevyplníte, nepůjde formulář odeslat.

 

Klokan je vaše práce, pracujte samostatně, bez pomoci. V opačném případě to není fér vůči ostatním účastníkům soutěže!

 

Odkaz pro vstup do soutěže bude v Příspěvcích na Teams v pátek.

 

Držíme všem palce

Vaše matikářky

 

P.S. Podrobnější informace o Klokanovi

 

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky, kde je pořádán Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP.

Soutěž se nedělí na kola, žáci základních a středních škol, pro které je určena, ji absolvují v jeden den.

Soutěžící se dělí do pěti kategorií, zařazení je dáno věkem:

  • Cvrček(2. — 3. třída ZŠ)
  • Klokánek(4. — 5. třída ZŠ)
  • Benjamín(6. — 7. třída ZŠ)
  • Kadet(8. — 9. třída ZŠ)
  • Junior(1. — 2. ročník SŠ)
  • Student(3. — 4. ročník SŠ)

Úlohy jsou zaměřeny na logickou i matematickou úvahu.

Vyhodnocení (a tvorba výsledkových listin) probíhá jak na úrovni jednotlivých škol, tak v okresu, kraji a na celorepublikové úrovni.

14.03.2021