Model a skutečnost

Ve vlastivědě pracujeme s mapami. Mají různá měřítka. V matematice trénujeme násobení a převádíme jednotky. Autíčka jsou pro kluky i pro holky.

Co z toho? Naše dnešní hodina matematiky.

S využitím modelů autíček (trabant) jsme převáděli a počítali. Děti přiřazovali k modelům různých velikostí měřítka, společně vyvozovaly závislost mezi měřítkem a velikostí modelů, které měly před sebou. Z počátku cedulky s měřítky mířily k jiným „trabíkům“, než bylo žádoucí. Děti však spojily své síly, poradily se a měřítka byla zaparkována před správným exponátem z naší improvizované auto výstavky.

Ve druhé části dostala každá skupinka zapůjčený model a s ním dále pracovala. Měřily požadované rozměry na modelech a přepočítávaly je dle měřítka na rozměry skutečného automobilu. Výsledné údaje děti převáděly na větší jednotky. Závěrem jsme si vyvodili a shrnuli důvody, proč se naše vypočtené rozměry poněkud odlišují od skutečných.

Rozvíjela se spolupráce, zdokonalovaly komunikační a sociální dovednosti, procvičovaly početní operace.

Děti velice hezky pracovaly.

Žádný z modelů neutrpěl úhonu a mohou být vráceny do soukromé sbírky, ze které byly zapůjčeny. Za půjčení děkujeme.

Tak nevím, učili jsme se dnes nebo jsme si hráli ?

 

23.3. M.Václavková

 

23.03.2017