Národopisné muzeum

V úterý jsme se vypravili do Národopisného muzea v Kinského zahradě.

Nejprve jsme prozkoumali dolní část Petřína, nenechali si ujít ani místní hřiště. Poté jsme se vydali na program Dožínky a posvícení.  Muzeem nás provedla paní lektorka, která dětem vysvětlila, jak dříve lidé žili v souladu s ročním cyklem přírody a jak pro ně byla klíčová dobrá úroda. Děti se pěkně zapojovaly do diskuze a vyplňovaly pracovní listy, nakonec jsme šli do dílny ozdobit dožínkové věnečky, které si děti odnesly domů. TS

 

14.10.2023