Návštěva u včelaře

V květnových centrech aktivit nás čeká téma VČELY. Rádi bychom touto cestou poděkovali za pozvání od pana Sojky, kterého jsme navštívili na jeho zahradě plné úlů. Pan Sojka nám vyprávěl o životě včel a zodpověděl spoustu našich zvídavých otázek. Všechny získané informace určitě využijeme při našem bádání v centrech aktivit.

 

23.05.2023