Návštěvy školní knihovny

Od 2. pololetí po domluvě s paní knihovnicí Petrou Mierzwovou budeme navštěvovat s dětmi školní knihovnu pravidelně každou středu od 13:30 do 14:15 hodin až do konce školního roku.

V běžném režimu školní družiny si děti můžete vyzvednout po 15:00.

V Covid režimu připočítejte ke konci času v knihovně +15 minut, než se spočítáme a přejdeme zpět do třídy, či ven na hřište. Telefony nosíme s sebou. Děti budou k vyzvednutí nejdříve ve 14:30.

Ve středu 3. 2. 2021 byla v knihovně první parta dětídalší středu budou navštěvovat postupně knihovnu další děti.  Vždy zachováme homogenitu tříd. Vychovatelé děti upozorní předem, který týden se do knihovny vypraví.

 

Děti z 2.B budou do knihovny chodit s Radkem Johny Noskem a třídou Ivanky Cullen. 

Děti z 1.D budou do knihovny chodit se mnou a s třídou Dany Picmausové (Sovičky).

 

V den první návštěvy si budou děti moci nechat vystavit průkazku na půjčování knížek (kdo ještě nemá). Členství ve školní knihovně je zdarma. Půjčování knih na dobu jednoho měsíce je bezplatné, pokud si nechá dítě knihu déle než měsíc, musí si půjčení prodloužit (stačí přijít s průkazkou nebo napsat mail paní Mierzwové: pmierzwova@zscernos.cz). Pokud tak neučiní, zaplatí poplatek 10,- Kč.

 

Paní knihovnice si pro děti vždy připraví krátký program, představí nové knížky, doporučí vhodnou četbu nebo připraví hravý kvíz. Doufáme, že se dětem v knihovně bude líbit a že se četba stane jejich oblíbenou aktivitou.

S pozdravem

Anna Totušková🐻

12.02.2021