Není dřevo jako dřevo

Že není dřevo jako dřevo, o tom se dnes přesvědčily děti při mimořádné hodině přírodovědy. A nemyslíme tím člověka, který je nešikovný a někdy o něm říkáme, že je „dřevo“. Zítra nás čeká program v terénu s lektorkou z Lesů Praha a tak jsme si již dnes o tématu, který nás čeká, trochu povídali.

Každý má ve svém okolí něco dřevěného, s něčím dřevěným se setkáváme každý den a každý jistě kus dřeva měl v ruce. My jsme si ukázali, že dřeva opravdu nejsou stejná. Děti si prohlédly struktury i barvy dřev našich nejznámějších stromů. Mnohé barevnost překvapila a dotazovaly se, zda opravdu nejsou nabarvená. Porovnávali jsme také hmotnost podobně velkých kousků. Do zkoumání tvrdosti jsme se nepustili, jelikož by to poškodilo vzorky, které paní učitelka přinesla dětem ukázat. Společně se pak děti pokusily správně přiřadit dřeva k listům ze stromů. Měly jedenáct vzorků větviček a patnáct vzorků dřev. Některé přiřadily téměř okamžitě, nad některými vedly diskusi, opravovat musela paní učitelka jen trochu.

Povídali jsme si také o tom, k čemu se některé druhy nejčastěji používají. Nejvíce fanoušků získala pro svou barvu švestka a hrušeň, lehkostí překvapila lípa a smrk. Každý si našel svého favorita 🙂

Bylo to fajn a již se moc těšíme, co se v pátek dozvíme.

 

20.10.2022