Nový les pro Všenory

Les je místo pro život mnoha organismů. Jeho místo v krajině je nezastupitelné. Je i místem pro relaxaci a odpočinek nás lidí.

To, že je tu, není samozřejmost. Je tu, aby tu byl a byl zdravý, je třeba se o něho také starat.

Právě k tomu jsme se dnes rozhodli přispět i my. Zapojili jsme se do akce Nový les pro Všenory, kterou pořádá Lesní správa Jíloviště a místní spolek Na jedné vlně z.s.

Lesy jsou zasažené kůrovcem. Řádění kůrovce je znatelně viditelné už i na Hřebenech. Mezi nejvíce napadená místa, která můžeme vidět i z oken naší školy, patří svah nad Horními Mokropsy.

Právě tam jsme se dnes 18.listopadu vydali. Vybavili jsme se teplým pracovním oblečení, obuli jsme pevné boty, přibalili pracovní rukavice a pláštěnky. Jak se během dopoledne ukázalo, právě pláštěnky byly velmi cenné. Na místě v lokalitě K Cihelně se nás ujali lesníci. Vyslechli jsme si úvodní instruktáž- jak nacházet s nářadím a jak správně sazeničky zasadit. Při pohledu na sekeromotyky se mnohým, zejména chlapcům, zajiskřilo v očích, pedagogům také, každému ovšem z jiného důvodu. Společně s lesníkem, který se nás ujal, jsme si připomněli význam lesa i jeho škůdce (především kůrovce). A pak? Pak děti ve čtveřicích sázely malinkaté sazeničky dubů a javorů v řadě, kterou jim přidělila paní z řad organizátorů. Sázeli jsme stromky ve svahu, směrem nahoru, v určeném rozestupu, hloubce a tak, aby měly co největší šanci se ujmout a přežít. Děti se s vervou pustily do práce. Nebylo to tak snadné, jak to na první pohled vypadalo, občas vadilo ostružiní, občas skrytý kořen. Kde bylo třeba, pomohla paní učitelka. I přes sychravo a déšť jsme přidělený úsek zvládli osázet poměrně rychle. Děti lesníci chválili, jak přišly vybavené a pěkně pracovaly. Po práci jsme se ohřáli u ohníčku, dali si čaj nebo teplý mošt a zakousli něco sladkého. Kdo chtěl, mohl si opéct buřtíka na ohýnku. Do školy jsme se vydali poněkud více mokří než suší. Ve třídě jsme se převlékli do suchého a popovídali si o dnešní akci. Děti ji velmi pozitivně hodnotily. I když pršelo, bylo nám spolu dobře, pomohli jsme lesu a bylo to fajn.

A kolik doubků že jsme vysázeli? Měli jsme deset pracovních skupinek (z naší školy sázela 5.E a 7.A), každá zasadila cca 8-10 stromečků.

Jsem na děti hrdá, že se takto pěkně zapojily.

Pokud to půjde, zapojíme se rádi zas.

 

18.11.2019