Nový školní rok

V letošním šk. roce se družina p. vychovatelky Velichové přestěhovala do 1.patra a její označení se změnilo na 10.oddělení ŠD.

Děti i p. vychovatelka se snaží zabydlet si nové prostory, přizpůsobit prostor volným a odpočinkovým dětským hrám i společným aktivitám.

Září byl pro nás měsíc hlavně zaměřený na houby. Domácí sběr, povídání, focení, poznávání podle atlasu a seznámení s knihou

„HOUBY- podivuhodné skutečnosti ze života hub.“

Po výtvarné stránce jsme vybarvovali houbové mandaly, někdo si domu odnesl i jako obrázek.

V rámci četby pracujeme s knihou “ Vrťapka a zub moudrosti.“

30.10.2022