Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 30. 3. 2022 proběhlo na Základní škole v Dolních Břežanech okresní kolo 48. ročníku Olympiády v českém jazyce a zúčastnilo se jí 34 žáků. Naši školu směli reprezentovat dva žáci s nejvyšším počtem bodů ze školního kola. Letošními postupujícími byly Anežka Tobková a Anna Matylda Novotná.

I letos se v zadání objevila přísloví, tentokrát popletená, korekce chybně užitých slov podobného znění či významu ve větách, přechody mezi slovními druhy, dále pak doplňování cizích slov do textu, určování větných členů a samozřejmě slohová práce na téma:

Osobně mi školní kolo přišlo složitější, i když i  v okresním kole se jako „lahůdka“ objevila věta: Všem lidem prospívá dopřát duši čas od času uvolnění. V ní se mělo určit, v platnosti kterého větného členu je ve větě slovo lidem. V řešení je zmíněn větný člen, který se na základních školách většinou nevyučuje, a to příslovečné určení prospěchu. Naštěstí byla jako správná odpověď uznávána i možnost: předmět ve třetím pádě.

Ještě s jednou úlohou měla děvčata problém, a jak jsem zjistila položením dotazu ve všech devátých ročnících, nejen ona. Zadání: Podtrhni nevhodně užité slovo a nahraď ho vhodným. Podtržené slovo vhodně užij ve větě, aby z ní byl patrný jeho význam. Brzy už na vás přijde řada, ale musíte tady ještě chvíli vydržovat. Děti slovo vydržovat nahradily správně, ale vůbec netušily, co vydržovat znamená. Nevím, zda mám být potěšena, že děti tuto skutečnost opravdu neznají.

Velmi rychlá komise v čele s paní Nádvorníkovou podala skvělý výkon a již podvečer zaslala výsledky. Anežka Tobková se umístila na krásném pátém místě a je tak druhým náhradníkem do krajského kola, které proběhne koncem dubna.

Rozhovor reportéra školního parlamentu (dále RŠP) s Anežkou Tobkovou z 9. C (dále AT):

RŠP: Anežko, jaké máte pocity ze svého umístění?

AT: Jsem velmi ráda, že i přes počáteční pocit, kdy mi přišla celá olympiáda docela těžká, se mi podařilo dobře umístit.

RŠP: Chodíte na soutěže z mnoha předmětů, jak byste porovnala OČJ s ostatními?

AT: Olympiáda z českého jazyka je v mnohém rozdílná oproti ostatním. Největším rozdílem je příprava. Český jazyk je tak obsáhlý, že je téměř nemožné se na olympiádu připravit, jelikož je tam vždy něco jiného. Především ve slohu. Člověk musí mít alespoň částečný cit a schopnost psát na libovolné téma bez přípravy.

RŠP: Baví Vás více sloh nebo mluvnická část?

AT: Určitě sloh. Už od raného věku mě velmi baví psát a každou příležitost, kdy toho mohu využít, vítám s nadšením. Mluvnická část je pro mne něco jako test, ale sloh možnost předvést, co mě skutečně baví.

RŠP: Nechtěla byste se stát spisovatelkou?

AT: Není to směr, kterým se ubírám. Spisovatelství je zajisté překrásná práce, ale nikdy nevíte, jak se právě Váš styl zalíbí. Také to znamená smířit se s koncem naprosté svobody svých textů, a právě svoboda v psaní je to, co mám na psaní nejraději.

RŠP: Kde tedy vidíte svoji cestu?

AT: To se bude velmi odvíjet od školy, na kterou budu přijata.

RŠP: A budete i na této škole pokračovat v podobných soutěžích?

AT: Rozhodně jsou soutěže, kterých bych se nerada vzdala. Pakliže bude příležitost, ráda budu pokračovat.

RŠP: Přeji Vám tedy další úspěchy a děkuji za rozhovor.

 

12.04.2022