Organizace školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

jmenuji se Radka Kozumplíková a budu mít v letošním školním roce v družině Vaše děti z 1.C společně s několika dětmi z 3. C. Budeme v 10. oddělení v ulici Komenského.

 

Odpolední družina je v provozu již od úterý 1.9. V prvním týdnu družina navazuje na zkrácené konce vyučování prvňáčků.

V úterý 1.9. půjdeme s dětmi na oběd již v 10:00 hodin, další dny v prvním týdnu školy budeme chodit na oběd vždy v 10:45. Oběd nám trvá zhruba hodinu.

Běžný režim družiny bude následující:

– odpolední družina je od 11:40 do 17:15 hod.

odchody dětí jsou pevně dané: do 13:50 a po 15:00 hod.

 

v 11:40 hod. nebo ve 12:35 hod. (dle konce vyučování) si převezmu Vaše děti od třídní učitelky a půjdeme společně na oběd . Od 13:50 do 15:00 hod.  máme dobu pro řízenou činnost s dětmi – výtvarné a rukodělné činnosti, čtení, procházky, sportovní a jiné hry. Není možné, aby si v tomto čase rodiče vyzvedávali své dítě z družiny,pouze ve vyjjímečných případech jako je třeba návštěva lékaře. Děti můžou v tuto dobu navštěvovat zájmové kroužky Vyzvedávat si své dítě můžete již od 15.00 do 15.30 hod.buď venku na hřišti za školou nebo ve svém oddělení.

v 16:00 hod. budu předávat Vaše děti do 9. oddělení -ve stejném patře do konečné družiny.

Konec družiny je v 17:15 hod.

Organizace prvního dne:vzhledem k nastalé epidemiologické situaci rodiče nemohou vstupovat do budovy školy.Paní vychovatelky předají rodičům zápisní lístky k vyplnění časů s odchody a zapíší osoby,které mohou děti vyzvedávat.Budete-li vědět již nějaké pevně stanovené kroužky,prosím doplňte je.Společně se zápisním lístkem dostanete návod na jejich správné vyplnění.V případě dotazů se můžete samozřejmě obrátit na příslušnou paní vychovatelku.

Také spolu vyřešíme odchody dětí v prvním týdnu školy od 1.9. do 4.9.Prosím víte-li,jak bude Vaše dítě v tomto prvním týdnu navštěvovat ŠD,prosím můžete přinést lístek s odchody Vašich dětí a Vaším podpisem nebo docházku Vašeho dítěte mi poslat e-mailem.Odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku prosím ve čtvrtek 3.9.na třídních schůzkách.

 

Poplatek za ŠD je 450,- Kč za jedno dítě na měsíc a není závislý na délce (tj. na počtu hodin) pobytu dítěte v družině. Platí se pololetně nebo celoročně – podrobné informace o platbě najdete na webu školy nebo ve vnitřním řadu ŠD. Variabilní symbol Vašeho dítěte pro platbu ŠD nalepím začátkem prvního týdne do notýsku (jiná sdělení).

Děti by měly v ŠD mít:

– převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatní skříňky.

– sirup (pouze děti, které ho pijí)

– papírové kapesníčky (nejlépe vytahovací)

 

 

Přečtěte si nový vnitřní řád školní družiny, který je k dispozici na webu školy nebo u každé vychovatelky a který bude v platnosti od 1. 9. 2020. Začátkem školního roku budete podepisovat jeho přečtení.

 

Těším se na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

 

Radka Kozumplíková

Vychovatelka ŠD

27.09.2020