Organizace výuky od 12. dubna 2021

Žáci 1. stupně (1. – 5.ročník) se vrací do školy v rotačním režimu:

Lichý týden ( tzn. od 12. 4.): všechny 1. třídy + 2.C,3.A,B;4.A,B; 5.A,C,D

Sudý týden ( tzn. od 19.4.): 2.A,B,D,E; 3.C,D,E; 4.C,D,E; 5.B

Žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti s následujícími příznaky: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, bolest hlavy, rýma.

V případě, že dítě během výuky tyto příznaky bude vykazovat nebo v případě pozitivního testu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho vyzvednutí. Je tedy nutné, abyste byli k zastižení.

 

TESTOVÁNÍ

Podmínkou osobní přítomnosti žáka ve škole je jeho otestování antigenními testy 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Dítě, které nepodstoupí testování, se nemůže zúčastnit prezenční výuky.

Netestují se děti:

 • které prodělaly v posledních 90 dnech onemocnění Covid-19 a doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře
 • nebo byly v posledních 48 hodinách negativně testovány a přinesou potvrzení od lékaře

Děti se budou testovat samy a věříme, že to všechny bez problémů zvládnou. Rodiče žáků 1. + 2. tříd, kteří mají obavy, že jejich dítě testování samo nezvládne, počkají před vstupem do školy, kde obdrží další pokyny.

V příloze najdete postup školy v případě pozitivity žáka a instruktážní video.

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

 

VÝUKA

 • v týdnu distanční výuky platí rozvrh pro online výuku
 • na webových stránkách školy bude nadále k dispozici tabulka distanční výuky na každý týden
 • děti, které se nezúčastní prezenční výuky, se budou vzdělávat distančně
 • v době prezenční výuky nebude poskytována online výuka

 

 HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • ve vnitřních prostorách školy musí mít žáci respirátor nebo chirurgickou roušku
 • všechna doposud nastavená hygienická opatření zůstávají v platnosti

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • ranní družina je do odvolání z důvodu homogenity zrušena
 • provoz družiny bude probíhat v ustálených třídních kolektivech a je zkrácen do 16 hodin

 

OBĚDY

 • obědy jsou hromadně odhlášené; v případě zájmu je nutné je nejpozději do pátku 9. 4. do 14. hodiny přihlásit
 • i nadále je možné vyzvedávat obědy dětem, které zůstávají na distanční výuce
07.04.2021