Organizace začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče prvňáčků,

jmenuji se Anna Totušková a budu mít v letošním školním roce v družině Vaše děti (1. D) společně s několika dětmi z 2. B.

Budeme ve 2. oddělení = Medvídci = budova „A“, třída A02.

Odpolední družina je v provozu již od úterý1. 9. (ranní družina od středy2. 9.).  V prvním týdnu družina navazuje na zkrácené konce vyučování prvňáčků.

Odúterý1. 9. do pátku 4.9. půjdeme s dětmi na oběd v 10:45 hodin. Oběd nám trvá zhruba hodinu.

Běžný režim družiny bude následující:

-ranní družina je od 7:00 do 7:45 hod. (ve 3. oddělení – Sovičky), příchod dětí je možný nejpozději do 7:30 hod.

– v 11:40 hod. nebo ve 12:35 hod. (dle konce vyučování) si převezmu Vaše děti od třídní učitelky a půjdeme společně na oběd do budovy C.

 – od 13:50 do 15:00 hod. máme dobu pro řízenou činnost s dětmi – výtvarné a rukodělné činnosti, čtení, procházky, sportovní a jiné hry. Není možné, aby si v tomto čase rodiče vyzvedávali své dítě z družiny. Děti, které v tuto dobu navštěvují zájmové kroužky, budou pod kvalifikovaným dozorem mimo naše oddělení – ve sběrné třídě (aby nenarušovaly řízenou činnost svého oddělení).

 – od 15:00 do 15:30 hod. budeme venku na hřišti,vyzvedávat si své dítě můžete již od 15:00 hodin

– po 15:30 hod. mají děti svačinu (prosím rodiče dětí, které budou zůstávat v družině déle, aby je vybavili druhou svačinou do družiny)

po 15:30 hod. mají děti přípravu na vyučování formou didaktických her

– letos se Vaše děti během dne nebudou stěhovat do jiného oddělení, protože i konečná družina bude v Medvídcích, měl by Vám tedy stačit zvonek č.2 (ještě s tím ale mohou zamávat obědy)

Konec družiny je v 17:15 hod.

Z hygienických důvodů nebude rodičům umožněno od začátku roku vstupovat do budovy školy.

První den školy dostane Vaše dítě zápisní lístek do družiny od paní učitelky. Prosím vyplňte ho podle pokynů v návodu, ten bude u lístku přiložen. Vaše dítě musí zápisní lístek druhý den předat paní učitelce.

Upozorňuji, že veškeré odchody Vašeho dítěte musíme mít písemně. Telefonní žádosti není možné vyhovět. K uvolnění dítěte, poslání na kroužek či jiné změně, která nesouhlasí s údaji v lístku, využijte formuláře na stránkách školy(posílám v příloze), nebo mi můžete 24 hod. předem napsat email.

Poplatek za ŠD je 450,- Kč za jedno dítě na měsíc a není závislý na délce (tj. na počtu hodin) pobytu dítěte v družině. Variabilní symbol Vašeho dítěte pro platbu ŠD Vám napíši mailem, hned jak mi ho dá hospodářka školy, nebo ho pošlu přiložený u zápisního lístku.Platí se pololetně nebo celoročně.

Děti by měly v ŠD mít:

– převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatní skříňky.

– papírové kapesníčky – nejlépe vytahovací

 

Těším na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

Anna Totušková

 

 

Vážení rodiče druháčků,

prázdniny utekly jako voda a začíná nám nový školní rok.

Třídu 2. B jsme z kapacitních důvodů museli rozdělit do dvou oddělení. Vaše děti budou Medvídci, tedy 2. odd. v budově A, třída A02.Druhá polovina třídy bude v Žabičkách.

Časy vyzvedávání dětí ze školní družiny zůstávají stejné jako loňský školní rok: do 13:50 nebo po 15:00 hod.

Organizace:

  • Odpolední družina je v provozu již od úterý1. 9. (ranní družina od středy2. 9., která je ve 3. oddělení (Sovičky) od 7:00 do 7:45 hod., děti mohou přicházet nejpozději do 7:30 hod.

Konec družiny je v 17:15.

V úterý 1.9. půjdeme s dětmi na oběd v 10:45 hodin, ve středu 2.9 a ve čtvrtek 3.9. ve 12:00 a v pátek 4.9. již podle rozvrhu dětí, na obědě býváme zhruba hodinu.

  • Pokud Vaše dítě nepůjde první den (1. 9.), popř. i další dny do družiny, napište mu prosím omluvenku (použijte k tomu formulář, který je na webu školy = formuláře = žádost o uvolnění dítěte ze ŠD).
  • Děti letos z venku nepřechází do jiného oddělení, protože oddělení Medvědů bude fungovat i jako koncová družina.

Vezměte prosím na vědomí, že během září mohou vzniknout nějaké změny.

  • Vstup rodičů do školy je z hygienických důvodů zakázán.

Druhý školní den rozdá paní učitelka dětem zápisní lístky, hledejte je tedy v tašce. Prosím o vyplnění času přibližných odchodů dítěte a jmenného seznamu vyzvedávajících osob. Návod k vyplnění bude u lístku přiložen.

Zápisní lístek je nutné následující den odevzdat paní učitelce.

Kroužky vyplníte později, až je budete vědět. Pokud už některé kroužky víte, je nutné doplnit časy začátku i konce kroužku a zda se dítě vrací do družiny nebo nevrací + jméno lektora, který Vaše dítě vyzvedává.

Lístky budou vychovatelé celé září nosit s sebou na hřiště, abyste mohli postupně doplnit všechny informace.

  • Potřeby dětí do ŠD:

– převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatních skříněk

– papírové kapesníčky (nejlépe vytahovací)

  • Poplatek za ŠD je stejný (450,- Kč za dítě na měsíc), variabilní symbol Vašemu dítěti zůstává z loňského školního roku. V případě, že ho již nemáte, obraťte se na hospodářku školy p. Lucii Hájkovou. Platí se pololetně nebo celoročně – informaci o platbě najdete na webu školy a ve vnitřním řádu ŠD.

Těším se na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

Anna Totušková, vychovatelka

atotuskova@zscernos.cz

728 179 956 (11:15-17:15, první týden školy cca 9-17:15)

 

23.09.2020