Organizace začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče prvňáčků,

Jmenuji se Olga Brožová a budu mít v letošním školním roce ve družině Vaše děti z 1.A společně s jedenácti dětmi z 2.D. Budeme ve 4. oddělení (Veverky), naše kmenová třída se nachází v přízemí budovy “A” ve třídě A04.

Odpolední družina je v provozu již od úterý 1.9.2020 . Ranní družina funguje od středy 2.9.2020. V prvním týdnu družina navazuje na zkrácené konce vyučování prvňáčků.

Od úterý 1.9. do pátku 4.9. budeme chodit na oběd v 10:45 hod. Oběd nám trvá zhruba hodinu.

Běžný režim družiny bude následující:

 • Ranní družinaje od 7:00 do 7:45hod. Ve 3. oddělení (Sovičky), příchod dětí je možný nejpozději do 7:30 hod.
 • Odpolední družinaje od 11:40 do 17:15 hod.
 • Odchody dětí jsou pevně dané: do 13:15 a po 15:00 hod.
 • V 11:40 hod nebo ve 12:35 hod.(dle konce vyučování ) si převezmu Vaše děti od třídní učitelky a půjdeme společně na oběd do budovy C.
 • Od 13:50 do 15:00 hod.Máme dobu pro řízenou činnost s dětmi – výtvarné a rukodělné činnosti, čtení, procházky, sportovní a jiné hry. Není možné, aby si v tomto čase rodiče vyzvedávali své dítě z družiny. Děti, které v tuto dobu navštěvují zájmové kroužky, budou pod kvalifikovaným dozorem mimo naše oddělení= ve sběrném oddělení (aby nenarušovaly řízenou činnost svého oddělení)
 • V čase od 15:00 do 15:30hod.Budeme venku na hřišti, vyzvedávat si své dítě můžete již od 15:00 hodin.
 • Po 15:30 hod. Mají děti svačinu (prosím rodiče dětí, které budou zůstávat v družině déle, aby je vybavili druhou svačinou do družiny).
 • Po 15:35 hod.si vaše děti převezme na starost vychovatel Radek Nosek. V tuto dobu mají děti přípravu na vyučování formou didaktických her. Psát DÚ mohou pouze na žádost rodičů.
 • V 16:30 hod.po snížení počtu dětí v naší třídě, převádí pan vychovatel děti do koncové družiny, která je ve  oddělení (Medvídci)
 • Konec družiny je v17:15 hod.

Z hygienických důvodů nebude rodičům umožněno od začátku šk. roku vstupovat do budovy školy. První den školy dostanou vaše děti od třídní učitelky zápisní lístek do školní družiny. Vaše dítě jej musí paní učitelce přinést vyplněný druhý den, zpět do školy. Vzor pro vyplnění bude přiložen u zápisného lístku. Veškeré odchody Vašeho dítěte musíme mít uvedeny písemně, telefonické žádosti není možné vyhovět.

K omluvení dítěte používejte formulář (žádost o uvolnění dítěte ze ŠD), který je a webu školy pod záložkou Dokumenty a formuláře – formuláře, nebo pod záložkou Družina – provoz ŠD – dokumenty.

Poplatek za ŠD je 450,- Kč za jedno dítě na měsíc a není závislý na délce (tj. Na počtu hodin) pobytu dítěte v družině. Platí se pololetně nebo celoročně – podrobné informace o platbě najdete na webu školy nebo ve vnitřním řádu ŠD. Variabilní symbol Vašeho dítěte pro platbu ŠD nalepím začátkem prvního týdne do žákovské knížky (jiná sdělení).

Děti by měly v ŠD mít:

– převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatní skříňky.

– sirup (pouze děti, které ho pijí)

– papírové kapesníky (nejlépe vytahovací )

 

Snad jsem Vás přespříliš nezahltila informacemi. Těším se na příjemné chvíle s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

S pozdravem

Olga Brožová

 

Vážení rodiče druháčků, 

Jmenuji se Olga Brožová a budu mít v letošním školním roce ve družině Vaše děti z 2.D. Třídu 2.D jsme z kapacitních důvodů museli rozdělit do dvou oddělení družiny. Část dětí zůstává u mne ve 4. oddělení (Veverky) a část bude v 6. oddělení (Tučňáci) u vychovatelky Ivany Cullen.

Časy vyzvedávání dětí ze školní družiny zůstávají stejné, jako loňský školní rok: do 13:15 nebo po 15:00 hod.

 

Organizace:

Odpolední družina je v provozu již od úterý 1.9.2020

Ranní družina funguje od středy 2.9.2020 ve 3. oddělení (Sovičky) v čase od 7:00 do 7:45hod. příchod dětí je možný nejpozději do 7:30 hod.

V úterý 1.9. půjdeme s dětmi na oběd v 10:45 hod. Ve středu 2.9. a čtvrtek 3.9. ve 12:00 hod. V pátek 4.9. naváže družina(a tedy i odchod do jídelny) již na standardní rozvrh hodin. Na obědě býváme zhruba hodinu.

Pokud Vaše dítě nepůjde první den (2.9.) popřípadě i další dny do družiny, napište mu prosím omluvenku. Pro uvolnění dítěte z družiny máme nově formulář (Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD), který je a webu školy pod záložkou Dokumenty a formuláře – formuláře, nebo pod záložkou Družina – provoz ŠD – dokumenty.

Naše oddělení veverek je stejně jako v loňském roce v přízemí budovy „A“ (třída A04)

V 15:35 hod. si vaše děti převezme na starost vychovatel Radek Nosek. Po snížení počtu dětí se pak všechny děti převádí do koncové družiny do 2. oddělení (Medvídci).

 

 1. Školní den (2.9.) rozdá třídní učitelka dětem zápisné lístky k vyplnění. Hledejte je tedy prosím v aktovce. Prosím o vyplnění přibližného času odchodu dítěte z družiny a jmenný seznam osob. Kroužky vyplníte později, až jejich časy budete znát.Pokud už některé kroužky víte, je nutné doplnit časy začátku i konce kroužku a zda se dítě vrací do družiny, nebo nevrací. Zápisní lístek pošlete obratem zpěttřídní paní učitelce..

 

Děti by měly v ŠD mít:

– převlečení na hřiště v sáčku (podepsané) – uloží si ho do šatní skříňky.

– sirup (pouze děti, které ho pijí)

– papírové kapesníky (nejlépe vytahovací )

Poplatek za ŠD zůstává stejný ( 450,- Kč za jedno dítě na měsíc) Variabilní symbol Vašemu dítěti zůstává z loňského školního roku. V Případě, že ho již nemáte, obraťte se na hospodářku školy p. Lucii Hájkovou. Nově se platí pololetně nebo celoročně- informace o platbě najdete na webu školy a ve vnitřním řádu ŠD.

To je ode mne prozatím vše. Doufám, že jsem Vás informacemi nezahltila. Těším se na příjemné chvíle s vašimi dětmi a spolupráci s Vámi.

S pozdravem

Olga Brožová, vychovatelka ŠD

tel: 724 378 295, e-mail: obrozova@zscernos.cz

23.09.2020