Oznámení o konání voleb do školské rady

Ředitelka ZŠ Černošice ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v  platném znění a dle volebního řádu školské rady volby 3 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a 3 členů z řad pedagogů.

 

V pondělí 8. 11. 2021 dostanou děti od svých třídních učitelů obálku s volebním lístkem. Seznam kandidátů je uveřejněn níže.

Při volbě zástupců rodičů oprávněný volič na hlasovacím lístku ve čtverečku před jménem kandidáta označí křížkem nejvýše 3 kandidáty. Označený hlasovací lístek v zalepené obálce označené razítkem školy vhodí osobně nebo prostřednictvím nezletilého dítěte, které je žákem školy, do volební urny umístěné v Mokropsích na vrátnici a v Komenského ulici v přízemí budovy.

Žáci nižších ročníků odevzdají obálku s hlasovacím lístkem třídnímu učiteli, který ji vhodí do volební urny.

Hlasování bude ukončeno ve středu 10. 11. 2021 v 15 hodin.

 


 

Oznámení o jmenování komise

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a v souladu s volebním řádem školské rady při ZŠ Černošice jmenuji volební komisi, která zajistí řádnou přípravu a realizaci voleb členů školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců nezletilých žáků pro období následujících tří let od listopadu 2021 do října 2024.

Jmenovaná volební komise: Iveta Radová

                                                     Lenka Konrádová

                                                     Alena Filípková

 


 

Kandidáti do školské rady na období od 1.1. 2022- 31. 12. 2024  – zákonní zástupci

 

Martina Biegelová

40 let

Příbramská 958, Černošice

Vzdělání vyšší odborné. Narozena v Černošicích, 2 děti. Zaměstnána v ZŠ Černošice jako školní asistent pro práci s žáky ohroženými školním neúspěchem.

 

Lukáš Fiedler

Komenského 98

45 let

Vzdělání – VŠ, Mgr. – Právnická fakulta UK, Ing. – Provozně ekonomická fakulta ČZU

Působil převážně v manažerských pozicích zejm. v oblasti správy, prodeje a pronájmu nemovitostí a cestovního ruchu (Junior centrum a.s. Seč – generální ředitel, ČD a.s. – ved. odd. prodeje a pronájmu nemovitostí, ředitel kanceláře gen. ředitele, SNEO a.s. – předseda představenstva). Vedle toho má zkušenosti z oblasti vzdělávání, v minulosti působil jako učitel angličtiny na základních školách v Třebíči (školní rok 1995/96) a později v Praze (2001/02), jako náměstek ředitele ZOO Praha řídil mimo jiné vzdělávací aktivity zoo. Momentálně navštěvuje ZŠ Černošice jeden z jeho synů, dvě nejmladší děti jsou v předškolním věku. Považuje školství za nejdůležitější agendu města a chtěl by se podílet na jejím rozvoji.

 

Martin Kozel

36 let

Kladenská 2291, Černošice

Ve vzdělávání se pohybuje většinu své profesní dráhy a aktuálně pracuje jako ředitel organizace Učitel naživo, která se zabývá proměnou přípravy učitelů a podpory ředitelů škol.

 

Václav Kurel

44 let

Kladenská 2196, Černošice

Vystudoval podnikovou ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pracuje jako ředitel firmy, která provozuje aplikaci Benefit Plus na správu zaměstnaneckých výhod. Do Černošic se přistěhoval se ženou a dvěma dětmi v roce 2011. Je předsedou Spolku přátel černošické školy, který založil s dalšími lidmi v červnu 2018 s cílem dalšího zvyšování kvality vzdělávání a výchovy v Černošicích a budování aktivní rodičovské komunity.

 

Jakub Mareček

37 let

Dr. Jánského 432, Černošice

Profesně se věnuje výuce a výzkumu na FEL ČVUT.

 

Martina Sokolová Suková

44 let

Černošice

Učitelka matematiky a výtvarné výchovy, ZŠ Strossmayerovo náměstí. Spolupracuji na organizaci dětského sboru Tutte Le Note. Po mnohaleté práci v korporátní společnosti v oblasti financí a rodičovské dovolené jsem našla povolání, které mě baví, motivuje a dává smysl. Stejné nadšení pro učení, s pomocí důvěry, badatelské a kooperativní výuky, kritického myšlení a formativního hodnocení, probouzím i v dětech.

 

 

03.11.2021