Pátek 9.10. 2020

Dnešní den jsme zahájili hodnotícím kruhem předcházejícího dne. V tělesné výchově jsme si zahráli živý fotbálek, v českém jazyce jsme vyhledávali základní skladební dvojice, v matematice jsme násobili a dělili čtyřmi a pěti a řešili jednoduché konstrukční úkoly. Někteří malovali v exteriéru to, co vidí, používali uhel. Odpoledne děti čekal orientační běh, při kterém plnili různé úkoly. K obědu bylo další oblíbené jídlo, rajská. Celý den byl ukončen diskotékou.

 

10.10.2020