Plán 14.-18.03.2022

Český jazyk
 • dále budeme pracovat se skladbou vět – tj. věta jednoduchá, souvětí (např.: V1 a V2; V1, protože V2)
 • zaměříme se na nalezení podstatného jména a slovesa ve větě, abychom se mohli jednou opírat o podnět a přísudek
 • představíme si nové VS S
 • budeme intenzivně opakovat VS, která již známe (tj. B, M, L, P)
 • v úterý bude diktát/dopňovačka
 • Literatura – ve světě minulém
Matematika
 • Sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • Násobení/Dělení
 • Kružnice, Kruh
 • Průběžně naťukáváme převody jednotek
 • Ke konci týdne bude souhrnný testík
Prvouka
 • Krev roznáší živiny po těle
 • Ke konci týdne opakování na téma – Člověk a jeho zdraví: Poznáváme své tělo (Potrava – palivo a stavební materiál pro tělo – Vše v naší potravě je důležité – bílkoviny, sacharidy, tuky, vláknina a vitaminy, minerální látky – Trávicí soustava – Krev roznáší živiny po těle
Angličtina
 • nadále se procvičuje otázka „Do you….?“ a doplňování slovní zásoby o jídle.
 • Budeme pokračovat v učebnici na straně 43 a 44.
 • V pracovním sešitě se podíváme na str.43 a 44.
 • V úterý si napíšeme testík – témata oblečení, jídlo, have/has got, I like.
PS
Používáme již II. díly všech pracovních sešitů – nosit do školy.
První díly se odevzdávají ke kontrole
VSH – všichni žáci mají vypracovaná cvičení až do str. 33 (vč.).
13.03.2022