Plán učiva 1. – 5. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  
  1. – 5. 2. 2021 

Třída:  1. B 

 

 

Český jazyk 
  • Slabikář – procvičovací dvoustrana 38-39 
  • Slabikář – vyvození nové hlásky a písmene V, v str. 40-41 
  • čtení slov mnohoslabičných 
  • nácvik psaní malého psacího v a y 
  • nácvik psaní velkého tiskacího V a Y 

 

 

Matematika 
  • počítáme do 15 
  • krokování, součtové Δ, rozklady čísel, krychlové stavby, Neposedové, Autobus, Hadi, slovní úlohy, hodinyparkety 

 

Anglický jazyk 

Slovní zásoba, oblečení – přiřazování oblečení k ročnímu období. 

 

 

 

Prvouka 
  • Materiály a voda 
  • Co je tvrdší a co je měkčí 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

31.01.2021