Plán učiva 1.E od 29. března 2021

Plán učiva 1. E od 29.3.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma.  
Český jazyk       Pomůcky:
pondělí        
  online

Slabikář

str. 28 – 29

Nákup.

Dvojhlásky – Ou, ou.

 
  online Psaní Psaní písmene M. Mazací tabulka a fix.
 

samostatná

práce

Písanka 1 str. 34 ú,ů  
úterý online diktát Slova – třípísmenková. Sešit s obrázkem na Čj.
  online

Slabikář

str. 30 – 31

Kopaná  
  online Než vstoupíme do Písanky str. 14. Písmeno M. .
  online Písanka 1 str. 35 Psaní U, u a vět.  
středa samostatná práce Slabikář str. 32 – 33 Klobouk – přečíst.  
 

samostatná

práce

Písanka 1 str. 36

Autodiktát.

Napiš slova podle obrázků. (každé slovo třikrát)

Správné řešení: lípa, les, Ola, Ota, los, pes, pila, mísa.

 
MATEMATIKA       Pomůcky:
pondělí online

PS str. 15, cv. 10

PS str. 18, cv. 6

PS str. 19, cv. 11

Trojice čísel. Barevná čísla (kolečka) z minulé hodiny.
  samostatná práce PS str.18, cv. 4 Počítáme do 15.  
úterý online

PS str. 18, cv. 5

PS str. 17, cv. 7

PS str. 19, cv. 8

PS str. 21, cv. 5

  Barevná kolečka.
  samostatná práce PS str. 18, cv. 7 a str. 19, cv. 9, 10   Lísteček z bločku.
středa

samostatná

práce

(nepovinné)

Pracovní list viz Příloha

 

Opakování List, prosím, vytisknout.
PRVOUKA        
středa online PS str. 52, 53 Domácí zvířata. Přílohu Prvouky.

29.03.2021