Plán učiva 10. – 14. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. – 14. 4. 

Třída:  1. D 

 

 

Český jazyk 

slabikář do str. 83 

písanka do str. 11 

čtení s porozuměním 

 

Matematika 

pracovní učebnice do str. 33 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

Prvouka 

pracovní učebnice do str. 56 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

11.04.2023