Plán učiva- 11.-15.1.2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11.-15.1.2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 
 1. Vyprávění pohádky – Lukáš M. a František 
 1. Druhy VV – procvičování – viz pracovní list v Teams 
 1. PU zřetele, VV příslovečná účelová – uč. 111/112 
 1. Popis – PS 57/4b – foto cvičení připojit do Poznámkového bloku – Domácí úkoly (hotovo z minulého týdne) 
 1. Popis  – pracovní list v Teams 
 1. Biblické příběhy – pracovní list v Teams 
 1. DÚ PS 58/6 – nahrát, napsat do Poznámkového bloku – Domácí úkoly do  15. 1. do 15:00 
Matematika  Měřítko a plán mapy 

 • prezentace 

Počítáme s poměry 

HM-  str.51- 57 

Soubory- Domací úkoly- Příprava na pololetní písemnou práci 

Pololetní písemná práce – 20.1.2021 

 

Anglický jazyk 
 1. Wb.: p. 19 – ex. 5 
 1. Friday 15. 1. test Voc. 2C + prepositions 
 1. Wb.: p. 21 – ex. 3, 4 

 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

Německý jazyk 

Nová lekce na téma ‚Meine Freunde‘ (= mé přátelé). Opakujeme mluvení o čase (str. 34). Prohloubíme naše schopnosti popisovat různé osoby (str. 35). V gramatice náš čeká stupňování (str. 36). 

Španělština 

 • Test Unidad 1 
 • Animales – on-line zkoušení 

 

Přírodopis 

Učebnice str. 37 – vypracujte do sešitu otázky č. 1, 2, 3 

 

Dějepis 

První státní útvary na území ČR – prezentace bude po hodině v Teams.  

 

DOBROVOLNÁ OPRAVA: Středověká společnost ST 13.1 8:00-8:30 ústní zkoušení, kamera nutnost;-) 

 

Zeměpis 

Mexiko a střední Amerika – dokončení z minulého týdne 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Amerika 

Zápis: v prezentaci označený 

Testy- USA – Forms– 22.1.2021 

 

Fyzika 

Klasifikace, pís. práce 

 

 

Další informace: 

OV-povinně 

Téma: státní svátek 1. 1.  

Napiš do sešitu krátký popis státního svátku 1.1. Můžeš doplnit obrazovým materiálem. Nezapomeň na označení hodiny datem a nadpisem: Státní svátek 1. leden 

 

Hv – Referát – oblíbený zpěvák nebo skupina – termín odevzdání do 15.1.2021 na mail zpilpachova@zscernos.cz. 

Znovu připomínám zadání minulého úkolu – Výroba hudebního nástroje – měli jste vyrobit hudební nástroj z věcí, které najdete doma. Podmínka byla, aby vyluzoval nějaký zvuk. Foto nástroje jste mi měli posílat na mail zpilpachova@zscernos.cz  kdo ještě neposlal, termín odevzdání je též do 15.1.2021 

 

 

 

 

10.01.2021