Plán učiva – 14.- 18.6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.- 18.6. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

Test – slovesa + neohebné slovní druhy 

Slovotvorba 

Slohová cvičení 

Drama – Dlouhý, Široký a Krátkozraký 

Matematika 

Příprava na závěrečnou písemnou práci a opakování učiva 2.pololetí 

Domácí úkol– příprava na závěrečnou písemnou práci – zadání je v Zadání na Teams 

Závěrečná písemná práce- 17.6.2021 

 

Anglický jazyk 

Předpřítomný čas – otázky, krátké odpovědi 

18. 6. (FRI) test Nepravidelná slovesa 2. část 

 

Německý j.  

Španělský j. 

 

Španělština 

  • Opakování – Unidad 0 –2 
  • Souhrnný Test  – 10.6. 

 

Přírodopis 

Ekosystémy – opakování 

Práce s mikroskopem 

 

Dějepis 

Husitské války + Jiří z Poděbrad 

 

Zeměpis  Státy jižní Evropy 
Fyzika   

 

Další informace: 

OV-Morálka a mravnost I.část 

Učebnice str. 94-95 

 

13.06.2021