Plán učiva 14.-18.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.-18.6. 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

Opakování na závěrečnou písemnou práci, odevzdání slohu “Proč kamzíci neuklouznou” – přepsaný text, učebnice str.125  

Úterý 15.6. – závěrečná písemná práce 

Středa16.6. – sloh, Téma “Výhody a nevýhody sociálních sítí” 

Přísudek slovesný a jmenný se sponou, shoda přísudku s podmětem 

 

Matematika 

Opakování učiva 5. ročníku a příprava na závěrečnou písemnou práci 

Závěrečná písemná práce – 18.6. 2021 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

p.uč.Srchová 

Present continuous – věty oznamovací kladné/záporné, otázky
Present simple x present continuous 

 

p. uč. Jeřichová 

Místa ve městě – slovní zásoba  

Sloveso can/can’t 

 

Přírodověda 

Osobní bezpečí 

 

 

 

Vlastivěda 

Prezentujeme lunety – návrh mojí lunety z Národního divadla  

Roky 1848 – 1867 v habsburské monarchii – politika 

  1. Světová válka a samostatný stát 1918  – str. 36 a 37 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

14.06.2021