Plán učiva 15. – 19. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15.2.-19.2.2021 

Třída:  1.B 

 

 

Český jazyk 
  • opakování T, J, N, D, K, V, R (Slabikář str. 48-49) 
  • čteme slova a věty s dvojhláskami AU a OU (Slabikář str. 50-51) 
  • nácvik psaní tvaru dvojhlásek au, ou 

 

 

Matematika 
  • počítáme do 17 (učebnice str. 22-23) 
  • krokování, součtové Δ, rozklady čísel, krychlové stavby, Neposedové, Autobus, Hadi, slovní úlohy, hodiny, parkety, bludiště, sčítání tří čísel 

 

Anglický jazyk 

Narozeniny – předměty vtahující se k narozeninám… 

Narozeninová píseň https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w 

 

Prvouka 

Hospodářská zvířata (učebnice str. 44-46) 

 

 

Další informace: 

STŘEDA: projektový den Zvířátka na statku – přines si obrázkové knihy nebo hry s tématem tohoto dne. 

 

 

15.02.2021