Plán učiva- 15.- 19.3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15.- 19. 3. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 
  1. Podstatná jména – skloňování – uč. str. 15 -17 

                           – pravopis víceslovných vlastních názvů uč. str. 18-2 

      2.  Poezie – termíny – Poznámkový blok  – Pracovní list – Poezie 1 – bude vyplněno!!! 

      3. Testy a známky – A) test ve čtvrtek – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent 

                                        B)  uč. str. 9/5a, b), c) – BYLO ZNÁMKOVÁNO!!!! Kdo neodevzdal, má prostě smůlu. (Termín odevzdání byl do 5. 3.) 

                                        C) na známky: uč. str. 10/cv. 6 a) přepsat do sešitu, vyfotit a poslat do chatu nejpozději do 19. 3. do 18:00  (hodnocení: 0-1 chyba – jednička, 2-3 chyby – dvojka, 4-5 chyb trojka, 6-7 chyb – čtyřka) 

Matematika 

Přímá a nepřímá úměrnost– úvod do učiva 

Pravoúhlá soustava souřadnic– opakování 

D.Ú.–  HM– str. 56- 57– do 21.3.2021 poslat ke kontrole 

 Matematický klokan- 19.3. od 10 h. 

 

Anglický jazyk 
  • 19. 3. (FRI) test slovní zásoba z WB p. 28 Parts of a house 
  • Wb.: p. 31 – ex. 5 

26. 3. (FRI) test Unit 3 

Německý j.  

 

Španělský j. 

 

Španělština  

  • Unidad 2 – Profesiones 
  • Test – slovíčka -Profesiones -18.3. viz str.105 

Německý jazyk 

Připomínám, že v úterý píšeme test ze čtvrté lekce ve FORMS. Dále připomínám, že mi máte do úterka odevzdat zadané projekty k německým spolkovým zemím. Následující hodinu budeme individuálně probírat vaše práce. 

 

Přírodopis 

Přechod rostlin na souš, mechorosty, kapraďorosty, stavbu rostlin – pletiva, rostl. buňka – TEST 

 

Nové téma: Části těla semenných rostlin – STONEK 

 

Dějepis 

1) 100letá válka 

2) Online test PO 22.3. – Vrcholný středověk – úvod, města, univerzity… 

 

Zeměpis 

Asie – region- Jihozápadní Asie 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Asie 

Zápis: vyznačený v prezentaci 

Test- Asie- úvod do učiva, povrch, vodstvo- 26.3.2021 

 

Fyzika 

Otáčivý účinek síly, viz výukové materiály 

 

 

 

Další informace: 

OV- Tolerance k národním menšinám II.část 

Dokončení tématu – učebnice str.77-78, postupuj dle osnovy zápisu (výukové materiály). Další dobrovolná hodina proběhne v úterý 16.3. ve 12.30. Pokud má někdo zájem se přidat, napište nejpozději 15.3. do 17 hodin. 

 

 

 

Ke stažení

14.03.2021