Plán učiva 15. – 19. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. – 19. 3. 

Třída:  7. B 

 

 

Český jazyk 

Út: číslovky + TEST – PRAVOPIS 

St: číslovky 

Čt: slovesa – pravopis, mluvnické kategorie 

Pá: slovesa – slovesný vid 

 

 

Matematika 

Po: Přímá úměrnost (Zápis v Teams) 

Út: PS str.58 

St: Trojčlenka (Zápis v Teams) 

Čt: PS str.59 

Pá: rezerva, TEST na přímou úměrnost 

PS str. 60 je dobrovolná 

Práci za celý týden odevzdejte do Zadání v Teams. 

 

Anglický jazyk  Section 4B 

  • SB p. 46+47 
  • WB p. 36+37 
  • Test – Londýn a jeho pamtáky (p. 44 in SB) 

 

 

 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ : dokončení 3.lekce : učeb.str.37/7,8 . Zkoušení četby a překladu 34/1. Příprava na test ze 3.l.(23.3.). Nově – úvod do 4.lekce – uč.str.41 

 

Šj – Švabíková  

https://aprenderespanol.org/verbos/ser-ejercicios.html 

-na tomto odkaze si trénujte sloveso být – ser 

 

 

 

Přírodopis 

 

Přechod rostlin na souš, mechorosty, kapraďorosty, stavbu rostlin – pletiva, rostl. buňka – TEST 

 

Nové téma: Části těla semenných rostlin – STONEK 

 

Dějepis 

1) 100letá válka 

2) Online test PO 22.3. – Vrcholný středověk – úvod, města, univerzity… 

 

Zeměpis 

Asie – region- Jihozápadní Asie 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Asie 

Zápis: vyznačený v prezentaci 

Test- Asie- úvod do učiva, povrch, vodstvo- 22.3.2021 

 

 

 

 

Fyzika 

2. Newtonův zákon 

 

DÚ: Dokončete pracovní list: 1. Newtonův zákon, budu ho hodnotit 

Nainstalujte si to svých zařízení aplikaci Poznámkový blok – One Note:  budu v tom zadávat úkoly i testy 

15.03.2021