Plán učiva 17. 1. – 21. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. 1. – 21. 1. 2022 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk  Slabikář str. 42 – 46, písanka str. 8-11 (12), čtení s porozuměním, skládání slov, křížovky, diktát, opis 
Matematika  Matematika str. 10 – 12 (13), prostředí “hadi”, prostředí schody, číselné řady, první pětiminutovka – počítání do 12 
Anglický jazyk   
Prvouka  Péče o zdraví, osobní hygiena 

 

Další informace: 

V pátek opět sraz na další lekci plavání v 7:45 pod lípou u školy. 

V pondělí ráno se testujeme. 

14.01.2022