Plán učiva- 17.- 21. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17.- 21. 5. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

Středa – test přídavná jména, zájmena – viz listy příprava na test 

Číslovky, slovesa 

Balady 

Matematika 

Osová a středová souměrnost 

Věty o s hodnosti trojúhelníků 

 

Anglický jazyk 

Opakování 4. lekce 

25. 5. (TUE) test Unit 4 

 

Německý j. Španělský j. 

 

Španělský jazyk  

  • Números 1-100 -procvičení 
  • Operaciones matemáticas 
  • Slovesa – ser , tenerllamarse– str. 89 – umíš časovat!! 
  •  
Přírodopis 

Liliovité, vstavačovité, lipnicovité 

 

Dějepis  Zámořské cesty 
Zeměpis 

Evropa – povrch, vodstvo-  tvorba mapy 

Test- Evropa – povrch, slepá mapa- 26.5.2021 

 

 

Fyzika 

Hydraulické zařízení 

 

 

Další informace: 

OV-Rovnost a nerovnost¨, Všeobecná deklarace lidských práv 

Učebnice str. 89  

Test na téma budeme psát 27.5., opakuj si látku od strany 79-85. 

 

 

 

16.05.2021