Plán učiva 17.května – 21.května PREZENČNÍ VÝUKA (ve škole)

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17.5.-21.5. 

Třída:  4,E 

 

 

Český jazyk 
  • Procvičování koncovky podstatných jmen, pády, slovní druhy 
  • Procvičování slovesa a jejich mluvnických kategorií 
  • Věta a souvětí, větný vzorec – opakování 
  • Nové: Základní skladební dvojice 

 

Matematika  Nemind i Mind 

  • Procvičování početních operací do 1 000 000 
  • Slovní úlohy 
  • Nové-kombinatorika a statistika 

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 

Pokračujeme v ekosystému park, dokončení

Noste UČEBNICI 

 

Vlastivěda 

Pokračujeme ve vodstvu ČR

Noste UČEBNICI 

 

Další informace: 

Chybějícím budou materiály zasílány přes Teams 

 

TV– VE ŠKOLE MĚJTE OBLEČENÍ NA TV VENKU, POKUD TO POČASÍ DOVOLÍ, BUDEME CHODIT VEN 

 

 

16.05.2021