Plán učiva – 18.- 22.1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18.-22.1.2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 
 1. Druhy VV – pracovní list – Poznámkový blok VV 4 
 1. Doplněk – uč. str. 126, 127 
 1. VV doplňková – str. 128 
 1. Na trénování určování druhů VV – https://www.umimecesky.cz/rozbory-vedlejsi-vety-souhrn-1-uroven/2786 
 1. Zkušební minitest VV – ve čtvrtek 
 1. Popis – DÚ – z Pracovního listu v Poznámkovém bloku – do sešitu pod nadpis Popis – cv4, 7 – do pátku 22. 1.  
Matematika  Příprava na pololetní písemnou práci 

 • kontrola, propočítávání přípravy na písemnou práci, společná oprava pololetní písemné práce 

Pololetní písemná práce – 20.1.2021 

Domácí úkol: Počítání příprav na písemnou práci 

 

Anglický jazyk 
 1. Wb. p. 22-23 (vypracovat nejpozději den před testem UNIT 2) 
 1. Test UNIT 2 – Tuesday 26. 1. 

 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

Německý jazyk 

Lekce na téma ‚Meine Freunde‘ (= mé přátelé). Opakujeme stupňování (str. 36). Prohloubíme naše schopnosti popisovat různé osoby a přiřazovat jim vlastnosti (str. 38). Čtení a překlady. 

Španělština 

 • Unidad 1 str. 14-16 
 • Animales – on-line zkoušení 

 

Přírodopis 

 

Chování ptáků-učebnice str. 38 – 39 

 

Dějepis 

 

Čechy v době knížecí – prezentace po hodině v teams. 

 

Zeměpis 

Brazílie, Argentina 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Amerika 

Zápis: v prezentaci označený 

 

Fyzika 

Skládání sil ,viz výukové materiály 

 

 

Další informace: 

OV-povinně 

Téma: Každý chce dosáhnout úspěchu 

Učebnice str.73-pročti text, zamysli se nad otázkou motivace, jaký jsi a co dobře umíš. Do zápisu zapiš text ze závěrečného shrnutí ( rámeček vpravo dole). Dále si do sešitu napiš Jaký/á jsem + Co dobře umím, co dokážu ( vzor na „lístečcích“). 

——————————————————————————————— 

 

Prosím předejte tuto zprávu rodičům. 

Vážení rodiče, pokud máte v úmyslu jako zákonní zástupci podávat za své dítě přihlášku 
na víceleté gymnázium, prosím zašlete mi zprávu přes systém Bakaláři.  Přihlášky připravím a budu vás kontaktovat, kdy si je budete moci vyzvednout.  

V případě, že bude pokračovat distanční výuka, počítejte s termínem převzetím od 4. 2. 2021, přednostně by byly přihlášky vydávány žákům 9. ročníků. 

V případě prezenční výuky vaše dítě donese přihlášku k pololetnímu vysvědčení.  

Termín odevzdání přihlášek na SŠ je 1. 3. 2021. 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

Romana Zemanová 

 

 

 

 

17.01.2021